BHV Noordwest

Maatwerk in BHV opleidingen

Bij BHV Noordwest kunt u terecht voor zowel centraal georganiseerde trainingen als voor zogeheten
'in company' trainingen.


De e-learning module is beschikbaar voor de basis BHV. Meer modules volgen binnenkort.

The e-learning module is available for Basic ERO in Dutch only. English version will become available soon.

De e-learning BHV Basis is verdeeld in 6 onderdelen, te weten:

* Wettelijk kader
* Algemene richtlijnen
* Niet spoedeisende eerste hulp
* Spoedeisende eerste hulp
* Brandbestrijding
* Ontruimen en communicatie

Elk onderdeel bestaat uit een deel theorie en een aantal bijbehorende toetsvragen.

Na aanmelden voor de e-learning module ontvangt u een link naar de pagina waar u de module kunt volgen.