BHV Noordwest

Maatwerk in BHV opleidingen

Bij BHV Noordwest kunt u terecht voor zowel centraal georganiseerde trainingen als voor zogeheten
'in company' trainingen.


Welkom bij de e-learning module behorende bij de opleiding Basis Bedrijfshulpverlener.


Als bedrijfshulpverlener bent u de aangewezen persoon om in geval van een calamiteit de eerste noodzakelijke handelingen te verrichten, in afwachting van het arriveren van de professionele hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie.Als bedrijfshulpverlener bent u de aangewezen persoon om in geval van een calamiteit de eerste noodzakelijke handelingen te verrichten, in afwachting van het arriveren van de professionele hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie.


Elke werkgever is wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat er deskundige hulp op het gebied van BHV in het bedrijf is geregeld. De basis voor de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) is de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) van het bedrijf. Op basis van de restrisico's en de aard en ligging van het bedrijf wordt bepaald hoeveel werknemers moeten worden geschoold als bedrijfshulpverlener. Dit is per bedrijf verschillend. De bedrijfshulpverlener moet in staat zijn alle in het bedrijf voorkomende hulpverleningstaken uit te voeren.


In deze e-learning module worden alle taken en vaardigheden behandeld die een bedrijfshulpverlener moet beheersen om de taken adequaat te kunnen uitvoeren. Waar in de tekst "hij" wordt gebruikt, kan natuurlijk ook "zij" worden gelezen.


De theorie-onderdelen worden getoetst middels een aantal vragen per onderdeel. Volg de link na elk theoriedeel om de vragen te maken.U kunt de vragen maar één keer beantwoorden.

Deze module is met zorg samengesteld, echter kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de bhv-taken en het navolgen van bijbehorende wetgeving.Start met de e-learning