Foto's van cursisten worden alleen geplaatst na verkregen toestemming (AVG)